پنل ارسال و دریافت پیامک سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه - SMS
پنل کاربری برنزی پیامک
99,000 تومان به صورت یک بار
 • تعرفه عمومی ارسال 125 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست
 • ارسال از دکل bts ایرانسل
پنل کاربری سیلور پیامک
199,000 تومان به صورت یک بار
 • تعرفه عمومی ارسال 110 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • امکان سفارش خط اختصاصی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست
پنل کاربری گلد پیامک
399,000 تومان به صورت یک بار
 • تعرفه عمومی ارسال 95 ریال
 • خطوط عمومی رایگان 14 رقمی
 • امکان سفارش خط اختصاصی
 • ارسال براساس کد پستی
 • ارسال تک و گروهی
 • ارسال ایمیل انبوه
 • ارسال پیام صوتی
 • ارسال به بلک لیست