هاست سیپنل حرفه ای فرانسه

پلانهای هاست حرفه ای با پهنای باند نامحدود مناسب سایتهای پربازدید و... (راه اندازی ربات تلگرام ممنوع)

PRO OVH France - 1
  • فضا 100 مگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 2
  • فضا 250 مگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 3
  • فضا 500 مگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 4
  • فضا 1 گیگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 5
  • فضا 2 گیگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 6
  • فضا 3 گیگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 7
  • فضا 5 گیگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 8
  • فضا 7 گیگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 9
  • فضا 10 گیگابایت SAS
  • پهنای باند نامحدود
  • سایر امکانات نامحدود
  • ادون دامین دارد-انتخابی
  • نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  • کنترل پنل سیپنل CPanel
  • سیستم عامل کلودلینوکس
  • وب سرور لایت اسپید
  • تحویل آنی پس از پرداخت
  • پشتیبانی 24ساعته و آنلاین
PRO OVH France - 10

فضا 15 گیگابایت SAS
پهنای باند نامحدود
سایر امکانات نامحدود
ادون دامین دارد-انتخابی
نسخه پی اچ پی 4 الی 7
کنترل پنل سیپنل CPanel
سیستم عامل کلودلینوکس
وب سرور لایت اسپید
تحویل آنی پس از پرداخت
پشتیبانی 24ساعته و آنلاین