نمایندگی هاست سیپنل فرانسه
RSLR OVH France - 1
19,000/mo
  فضا 2 گیگابایت SAS
  پهنای باند نامحدود
  اکانت میزبانی نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دی ان اس اختصاصی
  نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  کنترل پنل سیپنل CPanel
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب سرور لایت اسپید
  تحویل آنی پس از پرداخت
RSLR OVH France - 2
29,000/mo
  فضا 3 گیگابایت SAS
  پهنای باند نامحدود
  اکانت میزبانی نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دی ان اس اختصاصی
  نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  کنترل پنل سیپنل CPanel
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب سرور لایت اسپید
  تحویل آنی پس از پرداخت
RSLR OVH France - 3
35,000/mo
  فضا 5 گیگابایت SAS
  پهنای باند نامحدود
  اکانت میزبانی نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دی ان اس اختصاصی
  نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  کنترل پنل سیپنل CPanel
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب سرور لایت اسپید
  تحویل آنی پس از پرداخت
RSLR OVH France - 4
40,000/mo
  فضا 8 گیگابایت SAS
  پهنای باند نامحدود
  اکانت میزبانی نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دی ان اس اختصاصی
  نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  کنترل پنل سیپنل CPanel
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب سرور لایت اسپید
  تحویل آنی پس از پرداخت
RSLR OVH France - 5
45,000/mo
  فضا 10 گیگابایت SAS
  پهنای باند نامحدود
  اکانت میزبانی نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دی ان اس اختصاصی
  نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  کنترل پنل سیپنل CPanel
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب سرور لایت اسپید
  تحویل آنی پس از پرداخت
RSLR OVH France - 6
55,000/mo
  فضا 15 گیگابایت SAS
  پهنای باند نامحدود
  اکانت میزبانی نامحدود
  سایر امکانات نامحدود
  دی ان اس اختصاصی
  نسخه پی اچ پی 4 الی 7
  کنترل پنل سیپنل CPanel
  سیستم عامل کلودلینوکس
  وب سرور لایت اسپید
  تحویل آنی پس از پرداخت