سرور اختصاصی - Dedicated سرور اختصاصی از دیتاسنترهای OVH اروپا - OVH کانادا - Hetzener آلمان و....
سرور اختصاصی آلمان (I)
از 444,000/mo
  CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
  HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
  RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


  امکان پرداخت به صورت اقساطی
  پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
  بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی
سرور اختصاصی آلمان (II)
از 444,000/mo
  CPU Intel Xeon E3-1246V3
  HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
  RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


  امکان پرداخت به صورت اقساطی
  پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
  بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی
سرور اختصاصی فرانسه (I)
از 899,000/mo
  CPU Intel Xeon E3-1245v2
  HDD SoftRaid 3x2TB SATA
  RAM 32GB DDR3 1333 MHz


  امکان پرداخت به صورت اقساطی
  پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
444,000 هزینه تنظیم
سرور اختصاصی فرانسه (II)
از 888,000/mo
  CPU AMD Opteron 4334
  HDD SoftRaid 4x2TB SATA
  RAM 32GB DDR3 1600MHz


  امکان پرداخت به صورت اقساطی
  پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
444,000 هزینه تنظیم
سرور اختصاصی کانادا (I)
از 899,000/mo
  CPU Intel Xeon E3-1245v2
  HDD SoftRaid 3x2TB SATA
  RAM 32GB DDR3 1333 MHz


  امکان پرداخت به صورت اقساطی
  پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
444,000 هزینه تنظیم
سرور اختصاصی کانادا (II)
از 699,000/mo
  CPU Intel Xeon E3-1225v2
  HDD SoftRaid 3x2TB SATA
  RAM 16GB DDR3 1333 MHz


  امکان پرداخت به صورت اقساطی
  پنل مدیریت و کاربری کامل OVH
444,000 هزینه تنظیم