سرور اختصاصی OVH فرانسه - OVH کانادا - Hetzner آلمان و ...

ارائه سرور اختصاصی با منابع مورد نیاز شما نیز مقدور هست. با بخش فروش تماس بگیرید

سرور اختصاصی آلمان (I)

CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Starting from
699,000 تومان
Měsíčně
Objednat
سرور اختصاصی آلمان (II)

CPU Intel Xeon E3-1246V3
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Starting from
699,000 تومان
Měsíčně
Objednat
سرور اختصاصی فرانسه (I)

CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Starting from
999,000 تومان
Měsíčně
755,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور اختصاصی فرانسه (II)

CPU AMD Opteron 4334
HDD SoftRaid 4x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1600MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Starting from
999,000 تومان
Měsíčně
755,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور اختصاصی کانادا (I)

CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Starting from
999,000 تومان
Měsíčně
855,000 Instalační poplatek
Objednat
سرور اختصاصی کانادا (II)

CPU Intel Xeon E3-1225v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 16GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Starting from
999,000 تومان
Měsíčně
855,000 Instalační poplatek
Objednat