سرور اختصاصی OVH فرانسه - OVH کانادا - Hetzner آلمان و ...

ارائه سرور اختصاصی با منابع مورد نیاز شما نیز مقدور هست. با بخش فروش تماس بگیرید

سرور اختصاصی آلمان (I)

CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

سرور اختصاصی آلمان (II)

CPU Intel Xeon E3-1246V3
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

سرور اختصاصی فرانسه (I)

CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Alustades
999,000 تومان
Kord kuus
755,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
سرور اختصاصی فرانسه (II)

CPU AMD Opteron 4334
HDD SoftRaid 4x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1600MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Alustades
999,000 تومان
Kord kuus
755,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
سرور اختصاصی کانادا (I)

CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Alustades
999,000 تومان
Kord kuus
855,000 Häälestamise tasu
Telli kohe
سرور اختصاصی کانادا (II)

CPU Intel Xeon E3-1225v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 16GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

Alustades
999,000 تومان
Kord kuus
855,000 Häälestamise tasu
Telli kohe