سرور اختصاصی OVH فرانسه - OVH کانادا - Hetzner آلمان و ...

ارائه سرور اختصاصی با منابع مورد نیاز شما نیز مقدور هست. با بخش فروش تماس بگیرید

سرور اختصاصی آلمان (I)

CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

سرور اختصاصی آلمان (II)

CPU Intel Xeon E3-1246V3
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل هتزنر
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

سرور اختصاصی فرانسه (I)

CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

سرور اختصاصی فرانسه (II)

CPU AMD Opteron 4334
HDD SoftRaid 4x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1600MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

سرور اختصاصی کانادا (I)

CPU Intel Xeon E3-1245v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 32GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH

سرور اختصاصی کانادا (II)

CPU Intel Xeon E3-1225v2
HDD SoftRaid 3x2TB SATA
RAM 16GB DDR3 1333 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل OVH