سرور مجازی امریکا - United States America

سرور مجازی آمریکا با ترافیک نامحدود و مجهز به قوی ترین آنتی دیداس دنیا، مناسب برای راه اندازی انواع سرویسهای تحت وب / New York VPS

سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM1
 • میزان فضا 20 گیگابایت SSD
 • میزان رم 1 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM2
 • میزان فضا 30 گیگابایت SSD
 • میزان رم 2 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM4
 • میزان فضا 40 گیگابایت SSD
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM6
 • میزان فضا 50 گیگابایت SSD
 • میزان رم 6 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 3 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM8
 • میزان فضا 150 گیگابایت SSD
 • میزان رم 8 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 4 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM16
 • میزان فضا 300 گیگابایت SSD
 • میزان رم 16 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 6 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM28
 • میزان فضا 500 گیگابایت SSD
 • میزان رم 28 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 8 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی امریکا - USA VPS RAM48
 • میزان فضا 1 ترابایت SSD
 • میزان رم 48 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 10 هسته
 • سرور مجازی امریکا
 • ترافیک ماهانه نامحدود
 • سیستم عامل سفارشی