سرور مجازی اتریش - Austria VPS

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 1
 • میزان هارد 20 گیگابایت
 • میزان رم 2 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 2 ترابایت
 • سرور مجازی اتریش
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی اتریش - Austria VPS 2
 • میزان هارد 45 گیگابایت
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 4 ترابایت
 • سرور مجازی اتریش
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی اتریش - Austria VPS 3
 • میزان هارد 75 گیگابایت
 • میزان رم 6 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 6 ترابایت
 • سرور مجازی اتریش
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی اتریش - Austria VPS 4
 • میزان هارد 100 گیگابایت
 • میزان رم 8 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 10 ترابایت
 • سرور مجازی اتریش
 • سیستم عامل سفارشی