سرور مجازی استرالیا - Australia VPS

سرور مجازی استرالیا - Australia VPS 1
 • میزان هارد 20 گیگابایت
 • میزان رم 2 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 2 ترابایت
 • سرور مجازی استرالیا
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی استرالیا - Australia VPS 2
 • میزان هارد 45 گیگابایت
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 4 ترابایت
 • سرور مجازی استرالیا
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی استرالیا - Australia VPS 3
 • میزان هارد 75 گیگابایت
 • میزان رم 6 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 6 ترابایت
 • سرور مجازی استرالیا
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی استرالیا - Australia VPS 4
 • میزان هارد 100 گیگابایت
 • میزان رم 8 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 10 ترابایت
 • سرور مجازی استرالیا
 • سیستم عامل سفارشی