سرور مجازی بلغارستان - Bulgaria VPS

سرور مجازی بلغارستان - Bulgaria VPS 1
 • میزان هارد 20 گیگابایت
 • میزان رم 2 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 2 ترابایت
 • سرور مجازی بلغارستان
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی بلغارستان - Bulgaria VPS 2
 • میزان هارد 45 گیگابایت
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 1 هسته
 • ترافیک ماهانه 4 ترابایت
 • سرور مجازی بلغارستان
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی بلغارستان - Bulgaria VPS 3
 • میزان هارد 75 گیگابایت
 • میزان رم 6 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 6 ترابایت
 • سرور مجازی بلغارستان
 • سیستم عامل سفارشی
سرور مجازی بلغارستان - Bulgaria VPS 4

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی بلغارستان
سیستم عامل سفارشی