گواهی امنیت SSL ارائه دهنده انواع Certificate و گواهینامه های SSL به صورت تخصصی و با بهترین تعرفه
گواهینامه Standard DV SSL
69,000/yr
  • نوع تایید: دامنه
گواهینامه Standard WildCard DV SSL
349,000/yr
  • نوع تایید : دامنه و سابدامین
گواهینامه OV SSL (Organization Validation)
755,000/yr
  • نوع تایید: سازمان
گواهینامه WildCard OV SSL
1,250,000/yr
  • نوع تایید: سازمان
گواهینامه EV SSL (Extended Validation)
890,000/yr
  • نوع تایید: گسترش یافته
گواهینامه Standard DV SSL دامنه ملی
155,000/yr
  • نوع تایید: دامنه ملی