گواهینامه Standard DV SSL

صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
ارائه از comodo امریکا
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

  • نوع تایید: دامنه
گواهینامه Standard WildCard DV SSL

صدور در کوتاه ترین زمان
3 سابدامین تحت پوشش
بدون نیاز به ارایه مدارک
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

  • نوع تایید : دامنه و سابدامین
گواهینامه OV SSL (Organization Validation)

تایید هویت حقوقی شما
تایید کامل هویت شرکت و یا سازمان
صدور در سریع ترین زمان ممکن
تا $50.000 بیمه سایت
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاتری امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

  • نوع تایید: سازمان
گواهینامه WildCard OV SSL

تایید هویت حقوقی شما
تایید کامل هویت شرکت و یا سازمان
صدور در سریع ترین زمان ممکن
تا $50.000 بیمه سایت
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاتری امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

  • نوع تایید: سازمان
گواهینامه EV SSL (Extended Validation)

نوار سبز رنگ تایید
تایید هویت حقوقی سازمان یا شرکت شما
صدور در دو هفته کاری
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاتری امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
وارانتی تا 250.000 دلار
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی

  • نوع تایید: گسترش یافته
گواهینامه Standard DV SSL دامنه ملی

صدور در کوتاه ترین زمان
بدون نیاز به ارایه مدارک
قابل نصب رو دامنه ملی IR
ارائه از comodo امریکا
پشتیبانی از 99% مرورگرها
سایز کلید امنیتی 2048 با بالاترین امنیت
رمزنگاری 256bit
پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
کاملاً معتبر در سطح بین المللی
پرداخت آنی از طریق اینترنت
وارانتی تا 10.000 دلار
بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی IR

  • نوع تایید: دامنه ملی