سرور مجازی جمهوری چک - Czech Republic VPS

سرور مجازی چک - Czech Republic 1

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل سفارشی

سرور مجازی چک - Czech Republic 2

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل سفارشی

سرور مجازی چک - Czech Republic 3

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل سفارشی

سرور مجازی چک - Czech Republic 4

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل سفارشی