سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 1

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 2

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 3

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 4

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 5

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 6

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 7

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اسرائیل - Israel VPS 8

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی اسرائیل
سیستم عامل لینوکس / ویندوز