سرور اختصاصی فنلاند - Finland Dedicated Server

سرور اختصاصی فنلاند با سخت افزار نسل جدید و کیفیت فوق العاده بالا

Finland Dedicated Server 1

CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 3,0 TB Enterprise
RAM 16GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Finland Dedicated Server 2

CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x SSD SATA 240GB Enterprise
RAM 16GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Finland Dedicated Server 3

CPU Intel Core i7-4770 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 1600 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Finland Dedicated Server 4

CPU Intel Xeon E3-1245 Overclocked
SSD 2x NVMe 512GB Enterprise
RAM 32GB DDR3 ECC 2133 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Finland Dedicated Server 5

CPU Intel Xeon E3-1275 Overclocked
HDD 2x HDD SATA 2,0 TB Enterprise
RAM 64GB DDR3 ECC 2400 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی

Finland Dedicated Server 6

CPU Intel Xeon E3-1275 Overclocked
SSD 2x NVMe 512GB Enterprise
RAM 64GB DDR3 ECC 2400 MHz


امکان پرداخت به صورت اقساطی
پنل مدیریت و کاربری کامل
بدون هزینه کانفیگ و راه اندازی