سرور مجازی آلمان - Germany VPS

سرور مجازی آلمان Germany با منابع اختصاصی و کیفیت تضمینی - مناسب برای میزبانی / سرورهای آلمان واقع در شهر هامبورگ و نورمبرگ میباشد

German VPS 1 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SSD / NVMe M2
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل فقط لینوکس

German VPS 2 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 40 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 3 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 40 گیگابایت
میزان رم 3 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 4 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 60 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 3 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 5 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 60 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 6 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 7 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 120 گیگابایت
میزان رم 12 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 8 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 200 گیگابایت
میزان رم 16 گیگابایت
پردازنده مرکزی 8 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 9 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 200 گیگابایت
میزان رم 32 گیگابایت
پردازنده مرکزی 8 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

German VPS 10 - سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان

میزان فضا 350 گیگابایت
میزان رم 32 گیگابایت
پردازنده مرکزی 12 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی آلمان
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز