سرور اختصاصی ایران - Iran Dedicated

سرور اختصاصی قدرتمند ایران با پهنای باند نامحدود و قیمت استثنائی (ارائه سرور اختصاصی با منابع مورد نیاز شما نیز مقدور هست.)

IRAN Dedicated Server 1

سرور اختصاصی ایران

G7 X 5650 (6core-12Threads)
RAM 16GB ECC ddr3
SATA 2x512 GB SAS
Traffic Unlimited

شروع از
990,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 2

سرور اختصاصی ایران

G7 X 5650 (6core-12Threads)
RAM 24GB ECC ddr3
HDD 900GB SAS 10K
Traffic Unlimited

شروع از
1,190,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 3

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2620v2 (12C/24T)
RAM 32GB ECC ddr3
HDD 2x 900GB SAS 10K
Traffic Unlimited

شروع از
1,790,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 4

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2620 V2 (12C/24T)
RAM 48GB ECC ddr3
HDD 2x 1TB SAS 10K
Traffic Unlimited

شروع از
2,190,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 5

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2650 V2 (16C/32T)
RAM 64GB ECC ddr3
SSD 2x 500GB ent
Traffic Unlimited

شروع از
2,550,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 6

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2670 V2 (20C/40T)
RAM 64GB ECC ddr3
SSD 2x 500GB ent
Traffic Unlimited

شروع از
2,690,000 تومان
ماهانه
100,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 7

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2670 V2 (20C/40T)
RAM 64GB ECC ddr3
HDD 2x 4TB SATA ent
Traffic Unlimited

شروع از
2,950,000 تومان
ماهانه
290,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
IRAN Dedicated Server 8

سرور اختصاصی ایران

G8 2* E5 2696 V2 (24C/48T)
RAM 64GB ECC ddr3
SSD 2x 1TB SSD ent
Traffic Unlimited

شروع از
2,990,000 تومان
ماهانه
290,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید