خدمات لایسنس سیستمی - License

لایسنسهای سیستمی و اشتراکی ارزان، تضمین امنیت و مقرون به صرفه بودن تعرفه ها

لایسنس اشتراکی cPanel VPS

cpanel cheap license

 • لایسنس WHM/cPanel
 • مخصوص VPS - سرور مجازی
 • تعداد ایجاد کاربر نامحدود
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس CPanel Dedicated

cpanel cheap license

 • لایسنس WHM/cPanel
 • مخصوص Dedicated - اختصاصی
 • تعداد ایجاد کاربر نامحدود
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی LiteSpeed

litespeed cheap license

 • لایسنس اشتراکی LiteSpeed
 • پشتیبانی دارد
 • امکان بروزرسانی دارد
 • نصب رایگان
 • نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی CloudLinux

cloudlinux cheap license

 • لایسنس اشتراکی CloudLinux
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس Softaculous

softaculous cheap license

 • لایسنس Softaculous
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی Virtualizor

virtualizor cheap license

 • لایسنس اشتراکی Virtualizor
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس CXS آنتی شلر

cxs cheap license

 • لایسنس CXS آنتی شلر
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس دایرکت ادمین

directadmin cheap license

 • لایسنس دایرکت ادمین
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی JetBackup

jetbackup cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی KernelCare

kernelcare cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
Plesk Web HOST - VPS

plesk cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
Plesk Web HOST - اختصاصی

plesk cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی Imunify360

imunify360 cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس Spam Monitor

osm cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس WHM Sonic

whmsonic cheap license

 • نصب و فعال سازی رایگان
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس WHM Reseller

whmreseller cheap license

 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس Mail Scanner
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس سیستمی WHMCS
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
Solusvm - Master License
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
Solusvm - Slave License
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
LiteSpeed Web ADC
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
DA Reseller Plugin
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)