گواهی امنیت SSL

ارائه دهنده انواع Certificate و گواهینامه های SSL به صورت تخصصی و با بهترین تعرفه

گواهینامه پایه Standard DV SSL
 • نوع تایید دامنه
 • صدور در کوتاه ترین زمان
 • بدون نیاز به ارایه مدارک
 • ارائه از comodo امریکا
 • پشتیبانی از 99% مرورگرها
 • سایز کلید امنیتی 2048
 • رمزنگاری 256bit
 • پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
 • کاملاً معتبر در سطح بین المللی
 • پرداخت آنی از طریق اینترنت
 • وارانتی تا 10.000 دلار
 • بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی
گواهینامه Standard WildCard DV SSL
 • نوع تایید دامنه و سابدامین
 • صدور در کوتاه ترین زمان
 • 3 سابدامین تحت پوشش
 • بدون نیاز به ارایه مدارک
 • پشتیبانی از 99% مرورگرها
 • سایز کلید امنیتی 2048
 • رمزنگاری 256bit
 • پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
 • کاملاً معتبر در سطح بین المللی
 • پرداخت آنی از طریق اینترنت
 • وارانتی تا 10.000 دلار
 • بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی
گواهینامه OV SSL (Organization Validation)
 • نوع تایید سازمان
 • تایید هویت حقوقی شما
 • تایید کامل هویت شرکت و یا سازمان
 • صدور در سریع ترین زمان ممکن
 • تا $50.000 بیمه سایت
 • پشتیبانی از 99% مرورگرها
 • سایز کلید امنیتی 2048
 • رمزنگاری 256bit
 • پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
 • کاملاً معتبر در سطح بین المللی
 • وارانتی تا 10.000 دلار
 • بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی
گواهینامه سازمانی WildCard OV SSL
 • نوع تایید سازمان
 • تایید هویت حقوقی شما
 • تایید کامل هویت شرکت و یا سازمان
 • صدور در سریع ترین زمان ممکن
 • تا $50.000 بیمه سایت
 • پشتیبانی از 99% مرورگرها
 • سایز کلید امنیتی 2048
 • رمزنگاری 256bit
 • پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
 • کاملاً معتبر در سطح بین المللی
 • پرداخت آنی از طریق اینترنت
 • وارانتی تا 10.000 دلار
 • بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی
گواهینامه EV SSL (Extended Validation)
 • نوع تایید گسترش یافته
 • نوار سبز رنگ تایید
 • تایید هویت حقوقی سازمان شما
 • صدور در دو هفته کاری
 • پشتیبانی از 99% مرورگرها
 • سایز کلید امنیتی 2048
 • رمزنگاری 256bit
 • پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
 • کاملاً معتبر در سطح بین المللی
 • وارانتی تا 250.000 دلار
 • پرداخت آنی از طریق اینترنت
 • وارانتی تا 10.000 دلار
 • بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های بین المللی
گواهینامه Standard DV SSL دامنه ملی
 • نوع تایید دامنه ملی
 • صدور در کوتاه ترین زمان
 • بدون نیاز به ارایه مدارک
 • قابل نصب رو دامنه ملی IR
 • ارائه از comodo امریکا
 • پشتیبانی از 99% مرورگرها
 • سایز کلید امنیتی 2048
 • رمزنگاری 256bit
 • پشتیبانی 24 ساعته و تخصصی
 • کاملاً معتبر در سطح بین المللی
 • پرداخت آنی از طریق اینترنت
 • وارانتی تا 10.000 دلار
 • بدون نگرانی از تحریم و قابل نصب بر روی تمامی دامنه های ملی IR