سرور مجازی اتریش - Austria VPS

سرور مجازی اتریش واقع شده در 2 شهر Graz و Vienna با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 1

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 2

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 3

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 4

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 5

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 6

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 7

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی اتریش - Austria VPS 8

سرور مجازی اتریش

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی اتریش
سیستم عامل لینوکس / ویندوز