سرور مجازی جمهوری چک - Czech Republic VPS

سرور مجازی چک (Czech) واقع شده در شهر Prague با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی چک - Czech Republic 1

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی چک - Czech Republic 2

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی چک - Czech Republic 3

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی چک - Czech Republic 4

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی چک - Czech Republic 5

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی چک - Czech Republic 6

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی چک - Czech Republic 7

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی چک - Czech Republic 8

سرور مجازی جمهوری چک

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی جمهوری چک
سیستم عامل لینوکس / ویندوز