سرور مجازی فنلاند - Finland VPS

سرور مجازی فنلاند با منابع اختصاصی و کیفیت تضمینی، واقع شده در شهر هلسینکی با آپتایم بسیار بالا مناسب برای میزبانی وب وسرور

Finland VPS - RAM 1 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SSD / NVMe M2
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل فقط لینوکس

Finland VPS - RAM 2 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 40 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 3 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 40 گیگابایت
میزان رم 3 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 4 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 60 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 6 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 60 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 8 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 80 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 10 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 100 گیگابایت
میزان رم 10 گیگابایت
پردازنده مرکزی 3 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 12 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 123 گیگابایت
میزان رم 12 گیگابایت
پردازنده مرکزی 8 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
تعداد آی پی 1 عدد
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 14 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 140 گیگابایت
میزان رم 14 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
تعداد آی پی 1 عدد
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Finland VPS - RAM 16 - سرور مجازی فنلاند

سرور مجازی فنلاند

میزان فضا 160 گیگابایت
میزان رم 16 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
پهنای باند نامحدود
هارد SAS / SSD NVMe
پورت 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی فنلاند
تعداد آی پی 1 عدد
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 1 الی 4 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز