سرور مجازی فرانسه - France VPS (با سفارش هر پلان، 2برابر منابع درج شده تحویل می گردد)

سرور مجازی فرانسه (France) واقع شده در شهر پاریس با کیفیت بالا، مناسب برای میزبانی، اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی فرانسه - France VPS 1

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل فقط لینوکس


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 2

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 3

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 3 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 4

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 3 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 5

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 6

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 7

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 60 گیگابایت SSD
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه

سرور مجازی فرانسه - France VPS 8

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 60 گیگابایت SSD
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی فرانسه