سرور مجازی فرانسه - France VPS

سرور مجازی فرانسه (France) واقع شده در شهر پاریس با کیفیت بالا، مناسب برای میزبانی، اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی فرانسه - France VPS 1

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 2

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 3

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 4

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 5

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 6

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 7

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 60 گیگابایت SSD
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی فرانسه - France VPS 8

سرور مجازی فرانسه

میزان هارد 60 گیگابایت SSD
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی فرانسه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز