سرور مجازی یونان - Greece VPS

سرور مجازی یونان (Greece) واقع شده در شهر Thessaloniki با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی یونان - Greece VPS 1

سرور مجازی یونان

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی یونان - Greece VPS 2

سرور مجازی یونان

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی یونان - Greece VPS 3

سرور مجازی یونان

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی یونان - Greece VPS 4

سرور مجازی یونان

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی یونان - Greece VPS 5

سرور مجازی یونان

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی یونان - Greece VPS 6

سرور مجازی یونان

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی یونان - Greece VPS 7

سرور مجازی یونان

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی یونان - Greece VPS 8

سرور مجازی یونان

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی یونان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز