سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS

سرور مجازی هنگ کنگ (Hong Kong) واقع شده در شهر Kwai Chung با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 1

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 2

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 3

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 4

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 5

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 3 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 6

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 3 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 7

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 5 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی هنگ کنگ - Hong Kong VPS 8

سرور مجازی هنگ کنگ

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 5 ترابایت
سرور مجازی هنگ کنگ
سیستم عامل لینوکس / ویندوز