سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS

سرور مجازی مجارستان با کیفیت بالا، واقع شده در شهر بوداپست Budapest پایتخت مجارستان، مناسب برای فعالیتهای با آیپی ثابت، ترید و پیپال

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 1

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 2

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 3

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 4

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 5

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 6

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 7

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی مجارستان - Hungary VPS 8

سرور مجازی مجارستان

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی مجارستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز