سرور مجازی ایران - IRAN Tehran VPS

سرور مجازی ایران با ترافیک نامحدود و مجهز به آنتی دیداس واقع شده در بهترین دیتاسنتر تهران با آپلینک بالا و کیفیت بالا

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 1

سرور مجازی ایران

میزان فضا 50 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 2

سرور مجازی ایران

میزان فضا 50 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 3

سرور مجازی ایران

میزان فضا 50 گیگابایت
میزان رم 3 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 4

سرور مجازی ایران

میزان فضا 80 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 3 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 5

سرور مجازی ایران

میزان فضا 80 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 3 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 6

سرور مجازی ایران

میزان فضا 80 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 7

سرور مجازی ایران

میزان فضا 100 گیگابایت
میزان رم 10 گیگابایت
پردازنده مرکزی 4 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 8

سرور مجازی ایران

میزان فضا 100 گیگابایت
میزان رم 12 گیگابایت
پردازنده مرکزی 6 هسته
پهنای باند نامحدود
نوع درایو SSD pro
پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
سرور مجازی ایران
میزان پایداری 99.9 درصد
قابلیت ارتقاء دارد
تحویل 4 الی 12 ساعت
سیستم عامل لینوکس / ویندوز