سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS

سرور مجازی ایتالیا (Italy) از شهرهای میلان - پالرمو و... - Italy VPS - مناسب سرور مجازی ترید و بایننس و پیپال و...

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 1

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 2

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 3

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 4

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 5

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 6

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 7

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی ایتالیا - Italy VPS 8

سرور مجازی ایتالیا

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی ایتالیا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز