سرور مجازی لتونی - Latvia VPS

سرور مجازی لتونی (Latvia) واقع شده در شهر Riga با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 1

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 2

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 3

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 4

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 5

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 6

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 7

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی لتونی - Latvia VPS 8

سرور مجازی لتونی

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی لتونی
سیستم عامل لینوکس / ویندوز