سرور مجازی هلند - Netherland VPS

سرور مجازی هلند Netherland VPS با سخت افزار نسل جدید و شبکه پایدار واقع شده در آمستردام Amsterdam مناسب برای میزبانی وب

Netherland VPS 1 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل فقط لینوکس

Netherland VPS 2 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Netherland VPS 3 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 40 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Netherland VPS 4 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 40 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Netherland VPS 5 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 40 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Netherland VPS 6 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 50 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Netherland VPS 7 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

Netherland VPS 8 - سرور مجازی هلند

سرور مجازی هلند

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی هلند
سیستم عامل لینوکس / ویندوز