سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS

سرور مجازی پرتغال (Portugal) واقع شده در شهر Lisbon با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 1

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 500 گیگابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 2

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 3

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 4

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 5

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 3 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 6

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 3 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 7

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 5 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی پرتغال - Portugal VPS 8

سرور مجازی پرتغال

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 5 ترابایت
سرور مجازی پرتغال
سیستم عامل لینوکس / ویندوز