سرور مجازی روسیه - Russia VPS

سرور مجازی روسیه (Russia) واقع شده در دو شهر Moscow و St. Petersburg با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال و...

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 1

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 2

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 3

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 4

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 5

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 6

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 7

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی روسیه - Russia VPS 8

سرور مجازی روسیه

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی روسیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز