سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS

سرور مجازی سنگاپور با منابع اختصاصی و کیفیت تضمینی، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS 1

سرور مجازی سنگاپور

 • میزان فضا 100 گیگابایت SSD
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • ترافیک ماهانه 15 ترابایت
 • سرور مجازی سنگاپور
 • سیستم عامل سفارشی
شروع از
490,000 تومان
ماهانه
200,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS 2

سرور مجازی سنگاپور

 • میزان فضا 150 گیگابایت SSD
 • میزان رم 8 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 4 هسته
 • ترافیک ماهانه 20 ترابایت
 • سرور مجازی سنگاپور
 • سیستم عامل سفارشی
شروع از
690,000 تومان
ماهانه
300,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS 3

سرور مجازی سنگاپور

 • میزان فضا 300 گیگابایت SSD
 • میزان رم 16 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 6 هسته
 • ترافیک ماهانه 35 ترابایت
 • سرور مجازی سنگاپور
 • سیستم عامل سفارشی
شروع از
1,390,000 تومان
ماهانه
400,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS 4

سرور مجازی سنگاپور

 • میزان فضا 500 گیگابایت SSD
 • میزان رم 28 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 8 هسته
 • ترافیک ماهانه 35 ترابایت
 • سرور مجازی سنگاپور
 • سیستم عامل سفارشی
شروع از
1,990,000 تومان
ماهانه
500,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS 5

سرور مجازی سنگاپور

 • میزان فضا 800گیگابایت SSD
 • میزان رم 48 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 10 هسته
 • ترافیک ماهانه 40 ترابایت
 • سرور مجازی سنگاپور
 • سیستم عامل سفارشی
شروع از
2,990,000 تومان
ماهانه
600,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید
سرور مجازی سنگاپور - Singapore VPS 6

سرور مجازی سنگاپور

 • میزان فضا 1 ترابایت SSD
 • میزان رم 60 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 10 هسته
 • ترافیک ماهانه 50 ترابایت
 • سرور مجازی سنگاپور
 • سیستم عامل سفارشی
شروع از
3,990,000 تومان
ماهانه
700,000 هزینه راه اندازی
سفارش دهید