سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS (با سفارش هر پلان، 2برابر منابع درج شده تحویل می گردد)

سرور مجازی ترکیه (Turkey) واقع شده در شهر Istanbul با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 1

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل فقط لینوکس


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 2

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 3

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 4

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 5

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 6

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 7

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه

سرور مجازی ترکیه - Turkey VPS 8

سرور مجازی ترکیه

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه نامحدود
سرور مجازی ترکیه
سیستم عامل لینوکس / ویندوز


سرور مجازی ترکیه