سرور مجازی انگلستان - UK London VPS

سرور مجازی انگلستان (UK) واقع شده در شهر لندن London با کیفیت بالا، مناسب برای اکانت گوگل، ترید، پیپال، فعالیتهای با آیپی ثابت و...

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 1

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 2

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 3

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 4

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 5

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 6

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 7

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی انگلستان - UK VPS 8

سرور مجازی انگلستان

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی انگلستان
سیستم عامل لینوکس / ویندوز