سرور مجازی امریکا - United States America VPS

سرور مجازی آمریکا با ترافیک نامحدود و مجهز به قوی ترین آنتی دیداس دنیا، مناسب برای راه اندازی انواع سرویسهای تحت وب / New York VPS

سرور مجازی امریکا - USA VPS 1

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 15 گیگابایت
میزان رم 1 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 1 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل فقط لینوکس

سرور مجازی امریکا - USA VPS 2

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 20 گیگابایت
میزان رم 2 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 2 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی امریکا - USA VPS 3

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی امریکا - USA VPS 4

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 45 گیگابایت
میزان رم 4 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 4 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی امریکا - USA VPS 5

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی امریکا - USA VPS 6

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 75 گیگابایت
میزان رم 6 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 6 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی امریکا - USA VPS 7

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 1 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز

سرور مجازی امریکا - USA VPS 8

سرور مجازی آمریکا

میزان هارد 100 گیگابایت
میزان رم 8 گیگابایت
پردازنده مرکزی 2 هسته
ترافیک ماهانه 10 ترابایت
سرور مجازی آمریکا
سیستم عامل لینوکس / ویندوز