سرور مجازی ایران - IRAN Tehran VPS

سرور مجازی ایران با ترافیک نامحدود و مجهز به آنتی دیداس واقع شده در بهترین دیتاسنتر تهران با آپلینک بالا و کیفیت بالا

سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 1
 • میزان فضا 50 گیگابایت
 • میزان رم 1 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 2 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 2
 • میزان فضا 100 گیگابایت
 • میزان رم 2 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 4هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 3
 • میزان فضا 100 گیگابایت
 • میزان رم 3 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 4 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 4
 • میزان فضا 100 گیگابایت
 • میزان رم 4 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 8 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 5
 • میزان فضا 150 گیگابایت
 • میزان رم 8 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 8 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 6
 • میزان فضا 150 گیگابایت
 • میزان رم 10 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 10 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 7
 • میزان فضا 150 گیگابایت
 • میزان رم 12 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 12 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
سرور مجازی ایران - IRAN VPS - 8
 • میزان فضا 200 گیگابایت
 • میزان رم 16 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 16 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SSD pro
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • سرور مجازی ایران
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 4 الی 12 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز