سرور مجازی ایران - IRAN VPS
IRAN VPS - 1
از 119,000/mo
  میزان فضا 30 گیگابایت
  میزان رم 1 گیگابایت
  پردازنده مرکزی 4هسته
  پهنای باند نامحدود
  نوع درایو SSD pro
  پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
  لوکیشن ایران
  تعداد آی پی 1 عدد
  میزان پایداری 99.9 درصد
  قابلیت ارتقاء دارد
  تحویل 4 الی 12 ساعت
  سیستم عامل لینوکس / ویندوز
1,000 هزینه تنظیم
IRAN VPS - 2
از 159,000/mo
  میزان فضا 35 گیگابایت
  میزان رم 2 گیگابایت
  پردازنده مرکزی 4هسته
  پهنای باند نامحدود
  نوع درایو SSD pro
  پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
  لوکیشن ایران
  تعداد آی پی 1 عدد
  میزان پایداری 99.9 درصد
  قابلیت ارتقاء دارد
  تحویل 4 الی 12 ساعت
  سیستم عامل لینوکس / ویندوز
1,000 هزینه تنظیم
IRAN VPS - 3
از 179,000/mo
  میزان فضا 40 گیگابایت
  میزان رم 3 گیگابایت
  پردازنده مرکزی 5هسته
  پهنای باند نامحدود
  نوع درایو SSD pro
  پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
  لوکیشن ایران
  تعداد آی پی 1 عدد
  میزان پایداری 99.9 درصد
  قابلیت ارتقاء دارد
  تحویل 4 الی 12 ساعت
  سیستم عامل لینوکس / ویندوز
1,000 هزینه تنظیم
IRAN VPS - 4
از 199,000/mo
  میزان فضا 60 گیگابایت
  میزان رم 4 گیگابایت
  پردازنده مرکزی 5هسته
  پهنای باند نامحدود
  نوع درایو SSD pro
  پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
  لوکیشن ایران
  تعداد آی پی 1 عدد
  میزان پایداری 99.9 درصد
  قابلیت ارتقاء دارد
  تحویل 4 الی 12 ساعت
  سیستم عامل لینوکس / ویندوز
1,000 هزینه تنظیم
IRAN VPS - 5
از 259,000/mo
  میزان فضا 100 گیگابایت
  میزان رم 6 گیگابایت
  پردازنده مرکزی 6هسته
  پهنای باند نامحدود
  نوع درایو SSD pro
  پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
  لوکیشن ایران
  تعداد آی پی 1 عدد
  میزان پایداری 99.9 درصد
  قابلیت ارتقاء دارد
  تحویل 4 الی 12 ساعت
  سیستم عامل لینوکس / ویندوز
1,000 هزینه تنظیم
IRAN VPS - 6
از 299,000/mo
  میزان فضا 100 گیگابایت
  میزان رم 8 گیگابایت
  پردازنده مرکزی 7هسته
  پهنای باند نامحدود
  نوع درایو SSD pro
  پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
  لوکیشن ایران
  تعداد آی پی 1 عدد
  میزان پایداری 99.9 درصد
  قابلیت ارتقاء دارد
  تحویل 4 الی 12 ساعت
  سیستم عامل لینوکس / ویندوز
1,000 هزینه تنظیم