سرور مجازی از دیتاسنتر محبوب هتزنر Hetzner و مای لوک MyLoc آلمان سرور مجازی از دیتاسنتر محبوب هتزنر Hetzner و مای لوک MyLoc آلمان
German VPS - RAM 1
از 49,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 1 گیگابایت میزان رم
 • 2 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس سیستم عامل
German VPS - RAM 2
از 59,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 2 گیگابایت میزان رم
 • 2 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
German VPS - RAM 3
از 79,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 3 گیگابایت میزان رم
 • 2 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
German VPS - RAM 4
از 99,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 4 گیگابایت میزان رم
 • 3 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
German VPS - RAM 6
از 139,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 6 گیگابایت میزان رم
 • 3 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
German VPS - RAM 8
از 169,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 8 گیگابایت میزان رم
 • 4 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
German VPS - RAM 10
از 199,000/mo
 • 123 گیگابایت میزان فضا
 • 10 گیگابایت میزان رم
 • 6 هسته پردازنده مرکزی
 • نامحدود پهنای باند
 • SAS Raid نوع درایو
 • 1 گیگابیت/ثانیه پورت ارتباطی
 • هتزنر / آلمان دیتاسنتر
 • 1 عدد تعداد آی پی
 • 99.9 درصد میزان پایداری
 • دارد قابلیت ارتقاء
 • 1 الی 4 ساعت تحویل
 • لینوکس / ویندوز سیستم عامل
German VPS - RAM 12
از 222,000/mo
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 12 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 8 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SAS Raid
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • دیتاسنتر هتزنر / آلمان
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 1 الی 4 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز
German VPS - RAM 16
از 280,000/mo
 • میزان فضا 123 گیگابایت
 • میزان رم 16 گیگابایت
 • پردازنده مرکزی 8 هسته
 • پهنای باند نامحدود
 • نوع درایو SAS Raid
 • پورت ارتباطی 1 گیگابیت/ثانیه
 • دیتاسنتر هتزنر / آلمان
 • میزان پایداری 99.9 درصد
 • قابلیت ارتقاء دارد
 • تحویل 1 الی 4 ساعت
 • سیستم عامل لینوکس / ویندوز