خدمات لایسنس لایسنسهای سیستمی و اشتراکی، تضمین امنیت و مقرون به صرفه بودن تعرفه ها
لایسنس اشتراکی cPanel VPS
از 10,700/mo
 • لایسنس WHM/cPanel
 • مخصوص VPS - سرور مجازی
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
106,400 هزینه تنظیم
لایسنس CPanel Dedicated
از 21,300/mo
 • لایسنس WHM/cPanel
 • مخصوص Dedicated - سرور اختصاصی
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
212,800 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی LiteSpeed
از 21,300/mo
 • لایسنس اشتراکی LiteSpeed
 • پشتیبانی دارد
 • امکان بروزرسانی دارد
 • نصب رایگان
 • نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
106,400 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی CloudLinux
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
106,400 هزینه تنظیم
لایسنس Softaculous
از 7,900/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
40,400 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی Virtualizor
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
80,800 هزینه تنظیم
لایسنس CXS آنتی شلر
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
50,500 هزینه تنظیم
لایسنس دایرکت ادمین
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی JetBackup
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
Plesk Web HOST - VPS
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
Plesk Web HOST - اختصاصی
از 23,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
106,400 هزینه تنظیم
لایسنس Spam Monitor
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
21,300 هزینه تنظیم
لایسنس WHM Sonic
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس Mail Scanner
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس WHM Reseller
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی Imunify360
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس اشتراکی KernelCare
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
لایسنس سیستمی WHMCS
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
Solusvm - Master License
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
21,300 هزینه تنظیم
Solusvm - Slave License
از 10,700/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
LiteSpeed Web ADC
از 21,300/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
106,400 هزینه تنظیم