خدمات لایسنس لایسنسهای سیستمی و اشتراکی، تضمین امنیت و مقرون به صرفه بودن تعرفه ها
لایسنس اشتراکی cPanel VPS
11,000/mo
 • لایسنس WHM/cPanel
 • مخصوص VPS - سرور مجازی
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
110,000 هزینه تنظیم
لایسنس CPanel Dedicated
21,500/mo
 • لایسنس WHM/cPanel
 • مخصوص Dedicated - سرور اختصاصی
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
215,000 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی LiteSpeed
21,500/mo
 • لایسنس اشتراکی LiteSpeed
 • پشتیبانی دارد
 • امکان بروزرسانی دارد
 • نصب رایگان
 • نسخه غیر اورجینال (اشتراکی)
110,000 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی CloudLinux
21,500/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
110,000 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی Virtualizor
21,500/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
82,000 هزینه تنظیم
لایسنس CXS آنتی شلر
11,000/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
52,000 هزینه تنظیم
لایسنس دایرکت ادمین
11,000/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
لایسنس Softaculous
8,000/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
41,000 هزینه تنظیم
لایسنس WHM Reseller
11,000/mo
 • پشتیبانی دارد
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
لایسنس WHM Sonic
11,000/mo
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی JetBackup
11,000/mo
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم
لایسنس اشتراکی Imunify360
21,500/mo
 • نصب و فعال سازی رایگان
 • استفاده از اخرین ورژن
 • لایسنس غیراورجینال (اشتراکی)
500 هزینه تنظیم